کامپوزیت دندان

کامپوزیت‌ها مواد رزینی هستند که با توجه به تعداد و اندازه ذرات‌شان در دسته‌های مختلف قرار می‌گیرند و کاربردهای مختلفی نیز دارند. به طور کلی می‌توان مواد کامپوزیتی را به چهار گروه تقسیم کرد. کامپوزیت نوع هیبرید کامپوزیت میکروفیلد کامپوزیت نانوفیلد IPS ونیرها هر کدام از این کامپوزیتها موارد استفاده مخصوص خود را دارند. چرا …

کامپوزیت دندان ادامه »